Weryfikator należytej staranności
O narzędziu
W ostatnich latach głośno było o sytuacjach, w których uczciwy podatnik karany był przez organy podatkowe za to, że nabył towary od podmiotu, który jak się okazało, wyłudzał VAT. Przed zarzutami organów podatkowych mogły się uchronić jedynie te podmioty, które były wystarczająco ostrożne, działały zgodnie z tzw. należytą starannością. Ministerstwo Finansów opublikowało wskazówki, jak postępować, aby być uznanym za starannego podatnika, metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, czy podejmowane przez nich działania są wystarczające, właśnie dla nich przygotowaliśmy narzędzie weryfikacyjne. Weryfikator należytej staranności Grant Thornton pomaga w ocenie, czy podatnik jest wystarczająco ostrożny.
Instrukcja narzędzia
Weryfikator należytej staranności Grant Thornton to zestaw pytań, z których należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi (TAK, NIE, NIE WIEM). Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania pomaga w ustaleniu, czy podejmowane przez podatnika działania są wystarczające, czy powinien je uzupełnić o dodatkowe czynności.
Disclaimer
Weryfikator należytej staranności Grant Thornton należy traktować jako narzędzie pomocnicze do oceny należytej staranności. Wynik uzyskany na podstawie udzielonych odpowiedzi stanowi jedynie wskazówkę, czy podejmowane przez podatnika działania są wystarczające. Pytania zostały opracowane na podstawie Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, nie dotyczą one jednak wszystkich obszarów poruszonych w tym dokumencie. Wynik uzyskany w Weryfikatorze należytej staranności Grant Thornton może być odmienny od stanowiska zajętego przez organ podatkowy, dlatego też nie powinien on stanowić jedynej podstawy dla podatników do podejmowania decyzji w zakresie praw i obowiązków podatkowych. Przed podjęciem każdej decyzji w zakresie należytej staranności szczególnie w zakresie kontynuowania dotychczasowych działań, czy też ich rozszerzenia rekomendujemy kontakt z doradcą podatkowym. Masz pytania? Skontaktuj się na: weryfikator@pl.gt.com