Weryfikator należytej staranności
Pytanie 1
Czy sprawdzasz:
czy kontrahent znajduje się w rejestrze KRS / CEIDG?